Velká Bíteš

Domácí zpravodaj

Domácí zpravodaj je čtvrtletník zpráv a informací pro klienty i zaměstnance Domova důchodců
Velká Bíteš, Tyršova 223 a Domu s pečovatelskou službou, Družstevní 584, Velká Bíteš.

Vydává: Domov důchodců Velká Bíteš

Jednotivá vydání zpravodaje si zobrazíte kliknutím na jejich obálku.

Kde nás najdete?
Nahoru